Mieszkanie do wynajęcia

Mieszkanie sprzedam

Mieszkanie kupię

Ustawa o własności lokali
Ustawa o własności lokali
Ustawa Prawo Spółdzielcze
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001